97-352 Tomawa
Łęki Szlacheckie

Wydawanie opinii i zaświadczeń m.in. dla firm ubezpieczeniowych i innych instytucji

Wydawanie opinii i zaświadczeń kominiarskich to proces oceny stanu przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych, a także wydawanie dokumentów potwierdzających ich bezpieczne i sprawne działanie. Opinie i zaświadczenia kominiarskie są wymagane między innymi przez firmy ubezpieczeniowe w celu wydania polis ubezpieczeniowych dla budynków.

Kominiarz podczas wykonywania usługi dokładnie sprawdza stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych, weryfikując, czy spełniają one wymagane standardy bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu wizji oraz pomiarów, wydawane jest zaświadczenie lub opinia, które potwierdzają, że instalacja jest bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Dokumenty wydawane przez kominiarzy, takie jak zaświadczenia i opinie, są niezbędne dla firm ubezpieczeniowych, ponieważ stanowią potwierdzenie, że instalacja jest odpowiednio zabezpieczona przed zagrożeniami związanymi z przewodami kominowymi oraz urządzeniami grzewczymi. Dzięki temu, ubezpieczyciel może wydać polisę ubezpieczeniową z pełną pewnością, że ryzyko związane z instalacją jest minimalne.