97-352 Tomawa
Łęki Szlacheckie

Cennik

Czyszczenie przewodów dymowych wraz ze sprawdzeniem instalacji gazowej oraz wydanie protokołu (zaświadczenia)200-250 zł
Czyszczenie przewodów dymowych wraz z wydaniem zaświadczenia150-180 zł
Czyszczenie mechaniczne przewodów dymowych z sadzy lepkiej – szklistej45-80 zł za metr
Wydanie opinii  gazowej150-180 zł
Udrożnienie gniazd150-250 zł
Opinia do celów dofinansowania z funduszyOkoło 200 zł
Odbiór przewodów kominowych250-350 zł
Czyszczenie pieców kaflowychOkoło 250 zł